Poziv na molitvu

Draga braćo i sestre! Korizma je najintenzivnije vrijeme u crkvenoj liturgijskoj godini u kojoj se pripremamo ne samo za najveći kršćanski blagdan Uskrs, nego se u ovom vremenu odvijaju i najintenzivnije pripreme za slavlja prvih svetih pričesti i svete potvrde.