Biskup Srebrnić i kapela – svetište Srca Isusova – u krčkoj katedrali

Ulazeći u krčku katedralu Uznesenja Marijina svako će oko lako opaziti na lijevoj, bočnoj lađi najveću, bočnu kapelu, veličine 12,30 x 7,75 m, na čijem oltaru Presvetoga oltarskog sakramenta dominira oltama pala koja prikazuje Isusov lik koji lijevom rukom pokazuje svoje srce,