Crte milosrđa fra Ive Perana

Kad bismo imali oko da vidimo duše sve­tih ljudi, zacijelo bismo opazili da u nji­ma stoji mozaik kreposti, mozaik koji oni stalno dopunjaju, uljepšavaju, oblikuju, uvijek svjesni da to preko njih izvodi Duh Stva­ratelj. U neizmjernoj Božjoj maštovitosti, Duh Stvaratelj u svetih ljudi pokazuje bogatstvo ra­zličitosti.